A A A K K K
людям з порушенням зору

Комунальна установа
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"

Люботинської міської ради Харківської області

Поради

 


Документація з атестації педагогічних працівників

Основні документи з атестації педагогів — це накази, протоколи, атестаційні листи, характеристики діяльності, листи-клопотання, заяви, подання.

Що оформлює КЕРІВНИК


 Накази

Атестаційний період розпочинається і закінчується наказами:

Перший — про створення атестаційної комісії. Його видають до 20 вересня (п. 2.6 Типового положення);

другий — про результати атестації. Його видають після останнього засідання атестаційної комісії.

Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення про результати атестації працівників, директор закладу освіти або орган управління освітою видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Це відбувається протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії. Наказ у триденний строк доведіть до відома педагогів, які атестувалися, під підпис. Копія наказу надається бухгалтерії. Вона нарахує педагогам, які атестувалися, заробітну плату відповідно до присвоєних їм кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), педагогічних звань.

Список педпрацівників, які атестуються

Цей список директор подає атестаційній комісії до 10 жовтня. Чітких вимог, як оформлювати список немає. У Типовому положенні зазначено лише, що списки подають «із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації» (п. 3.1).

Подання

Атестаційна комісія закладу освіти може клопотати перед атестаційною комісією органу управління освітою про присвоєння педпрацівникові кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.

Для цього директор або педрада подає атестаційній комісії закладу освіти подання. Це слід зробити до 10 жовтня. Атестаційна комісія закладу, розглядає подання та звертається з відповідним клопотанням до атестаційної комісії органу управління освітою. Якщо рівень професійної діяльності працівника знизився, то й у цьому разі слід подати подання.

 Структура тексту подання:

прізвище, ім’я, по батькові працівника;

дата і місце його народження;

освіта;

посада, яку обіймає працівник;

стаж роботи (загальний, на цій посаді);

оцінка ділових і моральних якостей;

досягнення;

участь у методичній роботі.

Подання підписує керівник.

Характеристики

До 1 березня директор закладу подає атестаційній комісії характеристики діяльності педпрацівників у міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення).

    У характеристиці слід оцінити досягнення та результати роботи педагога в міжатестаційний період. Для цього проаналізуйте діяльність педагога за п’ять років роботи (якщо це чергова атестація).

У характеристиці напишіть:

як педагог виконує посадові обов’язки;

чи здійснює професійну підготовку;

чи використовує сучасні освітні технології у процесі навчання та під час проведення виховних заходів;

про творчі й організаторські здібності,

ініціативність,

компетентність педагога;

про морально-психологічні якості;

чи підвищує кваліфікацію,

чи займається самоосвітою;

чи бере участь у роботі методоб’єднань.

Керівник підписує характеристику та не пізніше як за десять днів до атестації ознайомлює з нею працівника під підпис.

 

Що оформлює АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ


 Атестаційна комісія (п. 3.2 Типового положення):

до 20 жовтня:

затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;

затверджує графік роботи атестаційної комісії;

ухвалює рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Працівники, що атестуються, повинні ознайомитися з графіком проведення атестації під підпис.

Протоколи

Засідання атестаційної комісії оформлюють протоколом. Його підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії (п. 3.11 Типового положення).

Атестаційний лист

Атестаційна комісія оформлює атестаційний лист на кожного педпрацівника, який атестується. Лист оформлюють у двох примірниках. Один примірник зберігають в особовій справі педпрацівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видають йому під підпис.

Інформацію про атестованого педпрацівника слід зазначати відповідно до: паспорта — прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;

трудової книжки — посада, яку обіймає, стаж роботи на посаді;

 диплома — про здобутий рівень освіти;

свідоцтва — про підвищення кваліфікації.

 

Що подає ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК


Педагогічні працівники подають заяви про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

 


Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2781-dokumentatsya-z-atestats-pedagogchnih-pratsvnikv-uporyadkuyte-zaraz


 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень